မွန်  ၊ အင်္ဂလိပ် ၊  Font

Breaking News
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

ရေးသားသူ: >
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (Copy)
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (Copy)
 လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ

 

 

၁။မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးခင်ဇော်၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ

(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ

  ဦးစိုးပိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဦးမင်းထင်အောင်ဟန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဒေါ်ရီရီမြင့်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါ်လှလှရီမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးအောင်ကိုကိုမျိုးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    
၂။မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်(၂)ဒေါက်တာတိုးတိုးအောင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါက်တာထိန်လင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်မင်းကျော်(ခ) နေမင်းကျော်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးလှဦးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    
၃။ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးခင်မောင်ဆင့်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးစောလင်းဘိုဘိုဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
  ဒေါ်မြကြည်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးလှထွန်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးဟရွဲ(ခ)ဦးထွန်းအောင်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးအောင်ရဲထူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    
၄။ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးစောမြင့်ဦးဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
  ဦးစံတင်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးနီလတ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဒေါ်မိစန်းယုမွန်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးမင်းအောင်မွန်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကြော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
  ဦးအောင်ကျော်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    
၅။ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးစောလင်းအောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်စိုးမြင့်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးအောင်ကြည်သိန်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    
၆။ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဒေါ်ကြည်ကြည်မြအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်တင်လှိုင်ဦး(ခ)နိုင်တလထောမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးမောင်အေးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးမျိုးမင်းလှိုင်(ခ)မောင်မောင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးဝင်းထွဋ်(ခ)ဦးမြဝင်းမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    
၇။သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးကျန်ရစ်(ခ)လျးဟံမန်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးခင်မောင်ဦးပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးစံသောင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးဌေးအောင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဒေါ်တင်အိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်ထွန်းရ(ခ)နာဲထဝ်လျးတစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဦးမင်းသီဟမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးသိန်းဌေးတစ်သီးပုဂ္ဂလ
    
၈။သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးစိုးနိုင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးထွန်းဌေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးနိုင်လယိတမမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးနိုင်ဦးမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    
၉။မုဒုံမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးကွန်းချမ်းမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးစိုးပိုင်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဦးဇော်မင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဉာဏ်ထွန်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးမောင်ဝမ်း(ခ)နိုင်ဝမ်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဒေါ်မြသိင်္ဂ ီမော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးအုန်းမြင့်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၁၀။မုဒုံမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးကျော်စွာဝင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
  ဦးနိုင်ကြည်ဝင်း(ခ)ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုးမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးမျိုးထွန်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဒေါက်တာဦးလှသိန်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ယုတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    
၁၁။ရေးမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဒေါ်နုနုဝါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးသံကြိုး(ခ)နိုင်စဂေါင်မွန်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးအောင်စိုးနိုင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၁၂။ရေးမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးကျော်သူရပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးချစ်တင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဆန်းဦးတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဒေါ်မိလဝီဟန်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးမင်းကံလင်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
    
၁၃။သထုံမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးကျော်ဝင်းတစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးစောရွှေနာရီကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးဌေးမြင့်အောင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးတေဇာအောင်ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
  ဒေါ်နွယ်နွယ်စိုးအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဦးမျိုးဝေမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးသောင်းရွှေ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးသန်းနိုင်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဒေါက်တာသန်းမျိုးတစ်သီးပုဂ္ဂလ
    
၁၄။သထုံမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဒေါက်တာတင်မျိုးလွင်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးထွန်းဟိန်း(ခ)ဦးထွန်းအေးအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဒေါ်နော်စိန်အေးကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးမျိုးမင်းထွဋ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးသန်းဝေပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
  ဦးသိန်းဇော်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးအေးရွှေတစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဦးအောင်ကျော်သူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးအောင်ဌေး၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
    
၁၅။ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးဇော်ဇော်ထွေးအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဦးထွန်းမင်းအောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးမောင်လန်းတစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဦးမန်းရီသိန်းခန့်ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးမွန်စိန်အောင်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးလှထွန်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးသက်ထွန်းမွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးသန့်ဇင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၁၆။ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးချမ်းမြင့်မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးစောသက်နိုင်(ခ)စောမူလျားဝေါ်ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဇော်ဇော်ထူးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဘထောက်မွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးမင်းအောင်သန်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးသောင်းညွန့်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
  ဦးအောင်ကျော်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးအောင်ဆန်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    
၁၇။ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဦးစံသိန်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးတင်ဌေးကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးမျိုးမင်းဦးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
  ဦးဝဏ္ဏကျော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးသက်နိုင်ဝင်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးဟန်မင်းထွန်း၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
  ဦးအေးလွင်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    
၁၈။ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးကျော်ရွှေတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးဌေးလွင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးထွန်းအေးပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီ
  ဦးရင်သောင်းမွန်အမျိုးသားပါတီ
  ဦးသန်းထွန်း၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
  ဒေါ်အိအိလွင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
  ဒေါက်တာအေးဇံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    
၁၉။ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်(၁)ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဒေါက်တာခင်မောင်သွင်ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဒေါ်ခိုင်တင်ဇာအောင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
  ဦးဇေယျာဝင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးဖေစိုးပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
    
၂၀။ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်(၂)ဦးစောအောင်လွင်ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးစိုးမင်းစမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
  ဒေါ်စန်းစန်းနွယ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  ဦးမင်းမင်းဦးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဝင်းမော်ဦးပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၂၁။ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဦးရွှေမြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးဝဏ္ဏစိုးဗမာပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးသက်ဝင်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၂၂။ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဦးခွန်စိန်မောင်တစ်သီးပုဂ္ဂလ
  ဦးခွန်ရွှေသင်းပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
  ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဒေါ်နန်းခင်မျိုးမင်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    
၂၃။ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဦးစောတင်ဝင်းဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  ဦးစောဟိုရှေးကရင်အမျိုးသားပါတီ
  နော်ဆာထူးကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
  ဦးအောင်ကျော်သိန်းပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ဦးအောင်မြင့်ခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

 

About မွန်သတင်းအေဂျင်စီ

Check Also

ဘီလူးကျွန်းဒေသ မွန်တို့၏အားအင်

Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: