မွန်  ၊ အင်္ဂလိပ် ၊  Font

Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ

ရေးသားသူ: >
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (Copy)
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (Copy)
 လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ

 

 

၁။ မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးခင်ဇော် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ

(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ

    ဦးစိုးပိုင် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဦးမင်းထင်အောင်ဟန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဒေါ်ရီရီမြင့် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါ်လှလှရီ မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးအောင်ကိုကိုမျိုး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
       
၂။ မော်လမြိုင်မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဒေါက်တာတိုးတိုးအောင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါက်တာထိန်လင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်မင်းကျော်(ခ) နေမင်းကျော် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးလှဦး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
       
၃။ ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးခင်မောင်ဆင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးစောလင်းဘိုဘို ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
    ဒေါ်မြကြည် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးလှထွန်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးဟရွဲ(ခ)ဦးထွန်းအောင် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးအောင်ရဲထူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
       
၄။ ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးစောမြင့်ဦး ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
    ဦးစံတင် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးနီလတ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်ဇော်မိုး(ခ)နိုင်ရဲဇော် တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဒေါ်မိစန်းယုမွန် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးမင်းအောင်မွန် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ကြော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    ဦးအောင်ကျော် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
       
၅။ ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးစောလင်းအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်စိုးမြင့် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးအောင်ကြည်သိန်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
       
၆။ ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဒေါ်ကြည်ကြည်မြ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်တင်လှိုင်ဦး(ခ)နိုင်တလထော မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးမောင်အေး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးမျိုးမင်းလှိုင်(ခ)မောင်မောင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးဝင်းထွဋ်(ခ)ဦးမြဝင်း မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
       
၇။ သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးကျန်ရစ်(ခ)လျးဟံမန် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးခင်မောင်ဦး ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးစံသောင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးဌေးအောင် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဒေါ်တင်အိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်ထွန်းရ(ခ)နာဲထဝ်လျး တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဦးမင်းသီဟ မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးသိန်းဌေး တစ်သီးပုဂ္ဂလ
       
၈။ သံဖြူဇရပ်မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးစိုးနိုင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးထွန်းဌေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးနိုင်လယိတမ မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးနိုင်ဦး မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
       
၉။ မုဒုံမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးကွန်းချမ်း မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးစိုးပိုင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဦးဇော်မင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဉာဏ်ထွန်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးမောင်ဝမ်း(ခ)နိုင်ဝမ်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဒေါ်မြသိင်္ဂ ီမော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးအုန်းမြင့် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၁၀။ မုဒုံမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးကျော်စွာဝင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    ဦးနိုင်ကြည်ဝင်း(ခ)ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုး မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးမျိုးထွန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဒေါက်တာဦးလှသိန်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ယု တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
       
၁၁။ ရေးမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဒေါ်နုနုဝါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဒေါက်တာမင်းစိုးလင်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးသံကြိုး(ခ)နိုင်စဂေါင်မွန် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးအောင်စိုးနိုင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၁၂။ ရေးမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးကျော်သူရ ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးချစ်တင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဆန်းဦး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဒေါ်မိလဝီဟန် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးမင်းကံလင်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
       
၁၃။ သထုံမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးကျော်ဝင်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးစောရွှေနာရီ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးဌေးမြင့်အောင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးတေဇာအောင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
    ဒေါ်နွယ်နွယ်စိုး အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဦးမျိုးဝေ မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးသောင်းရွှေ ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးသန်းနိုင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဒေါက်တာသန်းမျိုး တစ်သီးပုဂ္ဂလ
       
၁၄။ သထုံမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဒေါက်တာတင်မျိုးလွင် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးထွန်းဟိန်း(ခ)ဦးထွန်းအေး အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဒေါ်နော်စိန်အေး ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးမျိုးမင်းထွဋ် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးသန်းဝေ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
    ဦးသိန်းဇော် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးအေးရွှေ တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဦးအောင်ကျော်သူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးအောင်ဌေး ၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ
       
၁၅။ ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးဇော်ဇော်ထွေး အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဦးထွန်းမင်းအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးမောင်လန်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဦးမန်းရီသိန်းခန့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးမွန်စိန်အောင် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးလှထွန်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးသက်ထွန်း မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးသန့်ဇင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၁၆။ ပေါင်မဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးချမ်းမြင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးစောသက်နိုင်(ခ)စောမူလျားဝေါ် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဇော်ဇော်ထူး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဘထောက် မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးမင်းအောင်သန်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးသောင်းညွန့် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ
    ဦးအောင်ကျော် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးအောင်ဆန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
       
၁၇။ ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဦးစံသိန်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးတင်ဌေး ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးမျိုးမင်းဦး ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
    ဦးဝဏ္ဏကျော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးသက်နိုင်ဝင်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးဟန်မင်းထွန်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
    ဦးအေးလွင် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
       
၁၈။ ကျိုက်ထိုမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးကျော်ရွှေ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးဌေးလွင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးထွန်းအေး ပြည်သူ့အကျိုးပြုကျောင်းသားများဒီမိုကရေစီပါတီ
    ဦးရင်သောင်း မွန်အမျိုးသားပါတီ
    ဦးသန်းထွန်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
    ဒေါ်အိအိလွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ
    ဒေါက်တာအေးဇံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
       
၁၉။ ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်(၁) ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဒေါက်တာခင်မောင်သွင် ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဒေါ်ခိုင်တင်ဇာအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    ဦးဇေယျာဝင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးဖေစိုး ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
       
၂၀။ ဘီးလင်းမဲဆန္ဒနယ်(၂) ဦးစောအောင်လွင် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးစိုးမင်းစမ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
    ဒေါ်စန်းစန်းနွယ် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
    ဦးမင်းမင်းဦး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဝင်းမော်ဦး ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၂၁။ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဦးရွှေမြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးဝဏ္ဏစိုး ဗမာပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးသက်ဝင်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၂၂။ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဦးခွန်စိန်မောင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ
    ဦးခွန်ရွှေသင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(P.N.O)ပါတီ
    ဒေါ်စံဝင့်ခိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဒေါ်နန်းခင်မျိုးမင်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
       
၂၃။ ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ဦးစောတင်ဝင်း ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
    ဦးစောဟိုရှေး ကရင်အမျိုးသားပါတီ
    နော်ဆာထူး ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
    ဦးအောင်ကျော်သိန်း ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးအောင်မြင့်ခိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

 

About မွန်သတင်းအေဂျင်စီ

Check Also

ဘီလူးကျွန်းဒေသ မွန်တို့၏အားအင်

Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: