မွန်  ၊ အင်္ဂလိပ် ၊  Font

Breaking News
Home / သတင်း / မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် လွှတ်တော်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ

မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် လွှတ်တော်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ

ရေးသားသူ:

(၂၀၁၀) ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လွှတ်တော်သုံးရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ

ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်

စဉ်    မဲဆန္ဒနယ်        ကိုယ်စားလှယ်အမည်    ပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ
၁။    မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ်    ဦးအေးမြင့်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂။    ကျိုက်မရော မဲဆန္ဒနယ်    ဒေါ်မိယဉ်ချမ်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃။    ချောင်းဆုံ မဲဆန္ဒနယ်    ဦးလှမောင်        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၄။    သံဖြူဇရပ် မဲဆန္ဒနယ်    ဦးသိန်းအောင်        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၅။    မုဒုံ မဲဆန္ဒနယ်        ဦးမြသိန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၆။    ရေး မဲဆန္ဒနယ်        ဒေါ်မြင့်သန်း        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၇။    သထုံ မဲဆန္ဒနယ်        ဦးစောဘသိန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၈။    ပေါင် မဲဆန္ဒနယ်        ဦးခင်မောင်မြင့်        တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ
၉။    ကျိုက်ထို မဲဆန္ဒနယ်    ဦးမြင့်လွင်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀။    ဘီးလင်း မဲဆန္ဒနယ်    ဒေါက်တာစိုးမိုးအောင်    ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်

စဉ်    မဲဆန္ဒနယ်            ကိုယ်စားလှယ်အမည်    ပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ
၁။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မော်လမြိုင်    ဒေါ်ရီရီမြင့်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မော်လမြိုင်    ဒေါက်တာစိုးဝင်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၃) ကျိုက်မရော    ဦးမင်းလွန်းအောင်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၄။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၄) ချောင်းဆုံ    ဦးကျော်သိန်း        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၅။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၅) သံဖြူဇရပ်    နိုင်ထွန်းအုံး        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၆။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆) မုဒုံ        ဒေါက်တာလှသိန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၇။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၇) ရေး        ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး    မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ
၈။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၈) သထုံ    ဦးစောသောင်းဖေ        တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
၉။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၉) သထုံ    ဦးစောအုန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၀) ပေါင်    ဦးဇော်ဝင်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၁။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၁) ကျိုက်ထို    ဦးညီညီထွန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၂။    မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁၂) ဘီးလင်း    ဦးဇော်နိုင်ဦး        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်

စဉ်    မဲဆန္ဒနယ်            ကိုယ်စားလှယ်အမည်    ပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ
၁။    မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဒေါက်တာလှဦး        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂။    မော်လမြိုင် မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဒေါက်တာတိုးတိုးအောင်    ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃။    ကျိုက်မရောမဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးလှထွန်း        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၄။    ကျိုက်မရော မဲဆန္ဒနယ် (၂)    ဦးစံတင်            မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၅။    ချောင်းဆုံ မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးအောင်နိုင်ဦး        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၆။    ချောင်းဆုံ မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးကျင်ဖေ        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၇။    သံဖြူဇရပ် မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးမျိုးညွန့်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၈။    သံဖြူဇရပ် မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးနိုင်ဦး            မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၉။    မုဒုံ မဲဆန္ဒနယ် (၁)         ဦးအုန်းမြင့်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀။    မုဒုံ မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုး    မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၁၁။    ရေး မဲဆန္ဒနယ် (၁)        နိုင်လဝီအောင်        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၁၂။    ရေး မဲဆန္ဒနယ် (၂)        မင်းသိန်ဟန်        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၁၃။    သထုံ မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးထွန်းလှိုင်        တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ
၁၄။    သထုံ မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးသိန်းဇော်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၅။    ပေါင် မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးမောင်လန်း        တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ
၁၆။    ပေါင် မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးချမ်းမြင့်        မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပါတီ
၁၇။    ကျိုက်ထို မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဦးဌေးလွင်        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၈။    ကျိုက်ထို မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးစိန်မြင့်            ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၉။    ဘီးလင်း မဲဆန္ဒနယ် (၁)        ဒေါက်တာခင်မောင်သွင်    ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၀။    ဘီးလင်း မဲဆန္ဒနယ် (၂)        ဦးဝင်းမောင်ဦး        ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

About မွန်သတင်းအေဂျင်စီ

Check Also

၁၉၉၅ အပစ်ရပ် မွန်ပြည်သစ်နှင့် လက်ရှိ NCA အခင်းအကျင်း

၁၉၉၅ ခုနှစ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ယခင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့(နဝတ) စစ်အစိုးရနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) တို့ လက်မှတ် ရေးထိုးစရာမလိုဘဲ Gentleman Agreement လူကြီးလူကောင်းဆန်သော …

%d bloggers like this: