မွန်  ၊ အင်္ဂလိပ် ၊  Font

Breaking News
Home / ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

နိုင်ဗညားအောင်
 အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
 ဖုန်း-09 255796702
 Email: [email protected]
နိုင်ကသုမွန်
 အယ်ဒီတာချုပ်
 ဖုန်း-09 255800 336
 Email: [email protected]
မင်းမြင့်နိုင်
 စီမံခန့်ခွဲမှု ဒါရိုက်တာ
 ဖုန်း- 09 255800 334
 Email: [email protected]
နိုင်ဝဏ္ဏမာန်
 တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ
 ဖုန်း-09 255808032
 Email: [email protected]
ရုံးလိပ်စာ
 အမှတ်-၃၃၄၊ သမိန်ဗရန်းလမ်း၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့
 ဖုန်း-09 448076583
 Email: [email protected]
%d bloggers like this: